ഓട്ടോണമസ് വെഹിക്കിളിനുള്ള ലിഡാറിനുള്ള ഒപ്റ്റിക്സ്

905nm ഉം 1550nm ഉം ഉള്ള ഒപ്റ്റിക്‌സ് ഓട്ടോണമസ് ഡ്രൈവിംഗ് ആപ്ലിക്കേഷന് അനുയോജ്യമാണ്.

2023-ലേക്കുള്ള ഞങ്ങളുടെ വെബ്‌സൈറ്റ് ഡിസൈൻ ഞങ്ങൾ നവീകരിക്കുകയാണ്!
ഉള്ളടക്കങ്ങൾ ദൃശ്യമാകുന്നില്ലെങ്കിൽ കാഷെ മായ്‌ക്കാൻ Shift + Refresh (F5) അമർത്തിപ്പിടിക്കുക
Chrome/Firefox/Safari ഉപയോഗിച്ചാണ് ഈ വെബ്‌സൈറ്റ് ഏറ്റവും നന്നായി കാണുന്നത്.